Concerten

CONCERTEN

Als (sopraan) soliste treed ik regelmatig op bij koorconcerten, o.a. bij oratoria, cantates, jubileumconcerten enz. Mijn repertoire bestrijkt alle muziekperiodes van Renaissance, Barok tot hedendaagse klassieke muziek.
Recitals met verschillende thema’s kunnen in overleg worden geboekt. Ik werk samen met verschillende pianisten. Hierin zal het Lied (uit alle stijlperiodes) centraal staan soms aangevuld met enkele aria’s uit het vroege of late operarepertoire.  Ook kunt u zelf uw voorkeur of thema aangeven. Enkele voorbeelden:

  • De Tijd
  • De Fatale vrouw in de beeldende kunst en muziek
  • De Seizoenen
  • Geboorte, Leven en Heengaan
  • Liefde
  • Vrouwelijke componisten
  • vrouwenleven,
  • Buffet; eet-en drinkliederen

 

Advertenties